o literárně - dramatickém oboru:

 
  • Výuka literárně dramatického oboru probíhá na hlavní budově školy, ul. Žižkova, v malém, divadelním sále. Obor je vyučován v dramatickém oddělení.
  • Přípravná dramatická výchova je organizována jednak v KOLEČKU PŘEDŠKOLÁKŮ, jednak ve skupinách PLDV-A pro žáky okolo 6 let a PLDV-B pro žáky okolo 7 let, a také v PV k II. stupni. Absolventi dostávají státem garantované Potvrzení o absolvování přípravného ročníku. Navazující základní studium trvá 7 let v I. stupni a 4 roky ve II. stupni. Žáci základního studia i studia pro dospělé dostávají vysvědčení každým rokem, v závěru studia pak obdrží absolventské vysvědčení.
  • Výuka probíhá v hlavních předmětech: Dramatická průprava, dramatika a slovesnost, přednes, volitelný předmět a práce v souboru.
  • Každý žák se prezentuje na  výročních dramatických vystoupeních  (akademiích) a na  vystoupeních v rámci jiných akcí školy a také na akcích jiných subjektů ve městě a mimo něj. Žáci II. stupně pravidelně vystupují v klubu Atlantik v Ostravě.
  • Žáci se zúčastňují soutěžních přehlídek svého oboru.
  • Obor je zaměřen na tvorbu příběhu – etudy, divadelního představení nebo na hudebně dramatická představení – muzikály. Cílem je kultivovaný projev, dovednost vyjadřování, suverénní  a jisté vystupování.
  • Všechny předměty jsou koncipovány dle stanovených učebních plánů a osnov.
  • Výuková témata jsou volena tak, aby byla adekvátní věku žáků – od pohádek či vyjádření dějů z přírody pro mladší děti až po situace, se kterými se setkávají žáci běžně v životě.
  • Výuka je zaměřena na utváření uměleckých prostředků vyjadřování. Ve výuce je však využívána často také nadsázka či karikatura. Cílem je, aby žák mohl zaujmout kritické stanovisko k negativním jevům,  aby odsoudil nežádoucí chování, a aby si vytvářel  vlastní postoje  a názory. Využívá k tomu uměleckých prostředků.  Ve výuce jsou tato témata s žáky diskutována.

Kontakt

Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace Žižkova 620
Bohumín - Nový Bohumín
735 81
596 013 331

IČO: 62331701

ČÚ: 41030791/0100
sekretariat@zusbohumin.cz