o tanečním oboru

 
  • Výuka tanečního oboru probíhá v koncertním sále hlavní budovy ZUŠ Bohumín v Žižkově ulici.
  • Přípravné studium je organizováno v KOLEČKU PŘEDŠKOLÁKŮ. Navazující základní studium trvá 7 let v I. stupni a 4 roky ve II. stupni. Žáci základního studia i studia pro dospělé dostávají vysvědčení každým rokem, v závěru studia pak obdrží absolventské vysvědčení.
  • Výuka probíhá v hlavních předmětech: Taneční průprava, Taneční průprava a praxe, Současný tanec, Lidový tanec a Klasická taneční technika.
  • Taneční výchova rozvine pohybovou kulturu, tělesnou pružnost, smysl pro krásu, funkčnost pohybu. Klade se důraz na správné držení těla, pohybovou koordinaci a hudební cítění. Taneční výchova plní estetický pohybový projev dítěte, smysl pro krásu.
    Taneční výchova rozvine pohybovou kulturu, tělesnou pružnost, smysl pro krásu, funkčnost pohybu. Klade se důraz na správné držení těla, pohybovou koordinaci a hudební cítění. Taneční výchova plní estetický pohybový projev dítěte, smysl pro krásu.
  • Cílem taneční výchovy je kultivovat přirozený pohybový  projev  formou   pohybových   her. Po absolutoriu mohou  žáci využít získaných zkušeností  v tanečních souborech nebo se věnovat  studiu na konzervatoři.

Kontakt

Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace Žižkova 620
Bohumín - Nový Bohumín
735 81
596 013 331

IČO: 62331701

ČÚ: 41030791/0100
sekretariat@zusbohumin.cz