Kolečko

 

Přípravné studium, tzv. Kolečko předškoláků, je určeno pro předškolní děti od 5 let, zcela mimořádně pro děti mladší (tj. ty děti, které ještě nedosáhly ke dni zahájení studia 5 let). V tomto programu mají žáci 1 hodinu týdně skupinovou výuku hudební výchovy (zobcová flétna, zpěv) a 1 hodinu v měsíci výuku dalšího předmětu (jeden z ostatních předmětů – výtvarná výchova a literárně dramatická výchova). Žáci docházejí do výuky podle předem daného rozpisu a rozvrhu hodin (rozpis a rozvrh určuje škola vždy před začátkem daného pololetí).

V závěru školního roku (květen – červen) se žáci prezentují před rodiči. Mimo jiné se však mohou prezentovat také vprůběhu školního roku – na vystoupeních, koncertech a výstavách. Kolečko je ukončeno tzv. vyřazením žáků. Děti si volí další směr svého zaměření po konzultaci s rodiči a pedagogy. Žáci pak postoupí do přípravného studia kteréhokoliv ze tří vzdělávacích oborů, mimořádně i do základního studia vybraného oboru a studijního zaměření. 

Cílem tohoto programu je usnadnit výběr oboru dalšího studia. Děti se mohou hravou formou seznámit se všemi obory a s předměty jednotlivých studijních zaměření. Kolečko má dovednostně-praktický charakter.

 

Školné: 3.000,- Kč za školní rok

 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ << ZDE >>

 

 

 

Kontakt

Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace Žižkova 620
Bohumín - Nový Bohumín
735 81
596 013 331

IČO: 62331701

ČÚ: 41030791/0100
sekretariat@zusbohumin.cz