K r a j s k é    k o l o   s o u t ě ž e

V E   H Ř E   N A   K Y T A R U

 

soutěžní kategorie a) Hra na kytaru - sólo

 

naše žákyně

 

L E N K A    T Ř A S K O Š O V Á

(ze třídy p. uč. Tomáše Svobody)

 

získala v I. kategorii

 

2 .    M Í S T O 

 
 

Kontakt

Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace Žižkova 620
Bohumín - Nový Bohumín
735 81
596 013 331

IČO: 62331701

ČÚ: 41030791/0100
sekretariat@zusbohumin.cz