V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A

 

"KRESLÍŘ ROKU"

 

 

1. MÍSTO

NATÁLIE LUDVÍKOVÁ - II. kategorie

 

2. MÍSTO

ELIŠKA TARTAINI - II. kategorie

 

 

Srdečně gratulujeme žákyním VO

a p. uč. Mgr. Kláře Prokopowské

za odbornou přípravu na soutěž

 

V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A

 

"KRESLÍŘ ROKU"

 

 

1. MÍSTO

NATÁLIE LUDVÍKOVÁ - II. kategorie

 

2. MÍSTO

ELIŠKA TARTAINI - II. kategorie

 

 

Srdečně gratulujeme žákyním VO

a p. uč. Mgr. Kláře Prokopowské

za odbornou přípravu na soutěž

 

 

Kontakt

Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace Žižkova 620
Bohumín - Nový Bohumín
735 81
596 013 331

IČO: 62331701

ČÚ: 41030791/0100
sekretariat@zusbohumin.cz