Výzva k předložení nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu

na dodávky, služby (do 2 mil. Kč bez DPH)

a stavební práce (do 6 mil. Kč bez DPH)

 

 

Výzva ke stažení - formát_PDF

 

Kontakt

Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace Žižkova 620
Bohumín - Nový Bohumín
735 81
596 013 331

IČO: 62331701

ČÚ: 41030791/0100
sekretariat@zusbohumin.cz